1 Гривня Має Значення!


Давайте це доведемо разом!


Що ми робимо?

Допомагаємо збільшувати кількість хароших русскіх, а також працюємо над покращенням умов життя ВПО та постраждалих від російської агресії людей.


Поточний проект в роботі:

Збираємо кошти на купівлю систем Starlink на лінію фронту та у тимчасово окуповані населені пункти


Попередній завершений проект:

Закупівля ліків для військового госпіталю, що займається відновленням бійців після контузії.

ящик з ліками для бійців

Хто ми та що робимо?


Діяльність Благодійного фонду "Одна гривня Має Значення" направлена в першу чергу на пришвидшення закінчення повномасштабної війни.Чому така назва?
Часто буває, що люди сумніваються чи допоможуть 10-20-50грн у зборах коштів, особливо коли кінцева сума вимірюється сотнями тисяч гривень.
Ми прагнемо довести, що кожна гривня має значення і тому вирішили зосередитись саме на цій сумі.
Як я можу допомогти?
Ви можете прямо зараз пожертвувати одну гривню або оформити підписку на щомісячну пожертву у такому самому розмірі.
Інші суми також радо вітаємо, але все ж просимо жертвувати посильну суму розміром 1грн.
А що раніше?
До реєстрації Благодійного Фонду ми також збирали кошти та вкладали свої в закупівлю необідних речей, техніки та обладнання. Наразі вирішили провадити офіційну діяльність та надавати допомогу більш ефективно.

Переглянути відкриту фінансову звітність

Поточний проект


Для ефективної праці багатьох підрозділів дуже важливим є стабільний зв'язок та доступ в інтернет.
БФ "Одна гривня має значення" має договір з представниками компанії Starlink в Україні (ТОВ СТАРЛІНК ГРУП) на постачання до 10 комплектів обладнання для доступу до супутникового інтернету на потреби вівйськових.
Вартість одного комплекту складає $599. За поточним курсом виходить приблизно 19600грн за комплект + доставка до місця призначення.
Цільова сума для збору: 100.000грн (5 комплектів)
Придбані термінали розподіляться наступним чином:
1шт. - БГр Західного ОТО Нацгвардії України;
1шт. - Стрілковий підрозділ бригади ТрО Харківської області;
2шт. - сили ССО на гарячі напрямки;
1шт. - на заміну знищенного терміналу в штабі біля поточної лінії фронту (Сєверодонецький напрямок)


Перший вже там де має бути, скоро перешлемо й наступні!

Попередній завершений проект


ліки для відновлення бійців після контузії

Госпіталі зараз знаходяться під дуже великим навантаженням і постійно потребують ліків.
Зібрали кошти та закупили "буферний" ящик ліків, котрий допоможе хлопцям спокійно спати без флешбеків поки не надійдуть заплановані поставки ліків у лікарню.
Зібрано коштів: 8,562грн

Архів проектів


Бронежилети для лікарів та добробатів

Лікарі ШМД - надійний тил наших захисників, котрий щодня піддає ризику своє життя.
Ми знайшли, викупили та доставили з Азії 6 комплектів бронежилетів для бригади лікарів у Харкові.
Ще 3 бронежилети були передані військовим: 2 - батальону "Реванш", 1 - ССО
Зібрано коштів: 74,720грн


Форма для запитів:

Публічна оферта

про надання добровільної благодійної пожертви (безоплатної передачі майна, грошових засобів) в загальнокорисних (благодійних) цілях)

1. Загальні положення
1.1. Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта»), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією Благодійної Організації «Благодійний фонд «ОДНА ГРИВНЯ МАЄ ЗНАЧЕННЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 44668637, що знаходиться за адресою: Україна, 62454, смт. Коротич, вул. Шевченко, 38 (далі – «Фонд»), в особі керівника Голови правління Фонду Нестеренко Володимира Олександровича, який діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.
1.2. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://1uahmatters.charity (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
1.3. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів, шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Фонд самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.
2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
2.3. За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, оголошених Фондом.
3. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ
3.1. Фонд здійснює благодійну діяльність, спрямовану на безпосередню підтримку українців, які залишилися в зоні активних військових дій, технічними засобами, ліками, евакуаційним, зокрема й медичним, транспортом, а також проводить інші види благодійної діяльності, відповідно до свого Статуту.
3.2. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку.
3.3.Статут Фонду, інформація про його роботу та звіти про результати діяльності розміщені на Сайті.
4. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ
4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.
4.2. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.
4.3. Відповідно до цих Оферти та Договору, благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.
4.4.Способи внесення благодійної пожертви:
- одноразовий платіж;
- підписка, яка передбачає щоденні/щомісячні/щорічні платежі у довільній сумі.
Вказана підписка може бути скасована у будь-який момент через сервіси банку користувача (наприклад, Приват24, Paypal, Monobank та інші).
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Фонд зобов'язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності.
5.2. Фонд має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Фондом. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення Фондом статутної діяльності.
5.3. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Фонд може розміщувати на Сайті щомісячні фінансові звіти, які у тому числі містять інформацію щодо (і) сум пожертв, отриманих Фондом протягом звітного періоду, та (іі) витрат Фонду протягом звітного періоду. За запитом Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами. Доступ до звітів про використання благодійних пожертв надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством
України.
5.4. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, добровільність укладання правочину, (іі) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.
6. АКЦЕПТ
6.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду.
6.2. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Фонду використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.
6.3. Фонд здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – "Персональні дані") з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності. Детальна інформація про порядок обробки персональних даних Фондом розміщена в Політиці конфіденційності.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення чинного законодавства України.
7.2. Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.
7.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.
8. КОНТАКТНІ ДАНІ
Назва
Благодійна Організація «Благодійний фонд «ОДНА ГРИВНЯ МАЄ ЗНАЧЕННЯ»
Україна, 62454, смт. Коротич, вул. Шевченко, 38
request@1uahmatters.charity


Дякуємо!

Ми успішно отримали ваш внесок. Очікуйте звіту найближчим часом та поширюйте інформацію з друзями!